Ewa Domańska
Wydział Historii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7
61-614 Poznań
tel.: 61 829 15 09
email: ewa.domanska@amu.edu.pl

 

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

teoria i historia historiografii ■ metodologia historii ■ metodologia nauk humanistycznych i społecznych ■ porównawcza teoria nauk humanistycznych i społecznych ■ humanistyka ekologiczna ■ nieeuropejskie podejścia do przeszłości ■ studia nad ludobójstwami ■ badania martwego ciała i szczątków

STOPNIE NAUKOWE

 • 1995 – doktorat: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznan. Tytul rozprawy: „Historia w człowieku: historiografia wobec przełomu narratywistycznego i postmodernistycznego w humanistyce” (History in Man. Historiography in the Light of Narrative and the Postmodern Turn in Humanities). Promotor: Jerzy Topolski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań); recenzenci: Frank Ankersmit (Rijksuniversiteit Groningen, Holandia) i Hans Kellner (Texas University at Arlington, USA)
 • 2007 – habilitacja: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznan na podstawie dorobku i ksiazki: Historie niekonwencjonalne. Refleksja o przeszlosci w nowej humanistyce (2006). Recenzenci: Jacek Kochanowicz (UW); Ryszard Nycz (UJ); Jan Pomorski (UMCS); Wojciech Wrzosek (UAM).
 • 2016 – profesor nauk humanistycznych: Wydział Historyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na podstawie dorobku i ksiazki: Historia egzystencjalna. Krytyczne studium narratywizmu i humanistyki zaangażowanej (2012). Recenzenci: Włodzimierz Bolecki (IBL PAN), Wojciech Burszta (SWPS), Krzysztof Pomian, Maria Poprzęcka, Krzysztof Zamorski (UJ).

ZATRUDNIENIE

 • 1 sierpnia 2018 – profesor zwyczajny,
 • 1 luty 2010 – profesor nadzwyczajny,
 • od marca 2002 (trymestr wiosenny) – recurrent visiting assistant (od 2008 associate; od 2017 full) professor (teaching and research), Department of Anthropology, Stanford University, USA; od 2009 – Research Affiliate, Europe Center, Stanford University; od 2009 – affiliated faculty, Center for Russian, East European & Euroasian Studies [CREEES], Stanford University,
 • 1 październik 1995 roku – adiunkt, Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • 1 luty 1989 roku – 30 września 1995 – asystent, Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

STYPENDIA, KURSY

 • 2000-2001 – Kosciuszko Foundation Fellowship. Department of Comparative Literature, Stanford University (USA). Opiekun naukowy: Hans Ulrich Gumbrecht.
 • 2000 – Cours Internationaux d’Eté [le programme intensif de langue et de culture françaises „Spécial Europe”] l’Institut International d’Etudes Françaises, Universite Marc Bloch, Strasbourg, Francja.
 • 1999-2001 – Civic Education Project Fellow
 • 1998 – fellow The School of Criticism and Theory, Cornell University (Ithaca: NY, USA)
 • 1997 – research fellow w Center of Cultural Studies, University of California at Santa Cruz (USA)
 • 1996-1997 – stypnedium Fulbrighta (Fulbright’s junior grant). University of California at Berkeley. Studia post-doktorskie. Opiekun naukowy: Hayden White.
 • 1992-1993 – studia doktorskie na Rijksuniversiteit Groningen (Holandia). Opiekun naukowy: Frank Ankersmit. (Stypnedium oferowane przez „The Netherlands Organization for International Cooperation in Higher Education (NUFFIC)” i przedłużone przez: Faculty of Arts, Rijksuniversiteit Groningen.

GRANTY

 • 2011-2014 – The René Girard distinguished lecture series – Imitatio, USA [kierownik grantu]
 • 2012-2014 – laureatka programu Mistrz, FNP. Projekt „Historia ratownicza”[kierownik grantu]
 • 2014-2016 – OPUS 6 (NCN) „Necros: wprowadzenie do ontologii martwego ciała” [kierownik grantu]
 • 2016-2017 – research fellow międzynarodowego grantu “After Discourse: Things, Archaeology and Heritage in the 21th Century” (Norwegian Academy of Science and Letters) [uczestnik grantu]
 • 2017-2021 – międzynarodowy grant “Unruly Heritage: An Archaeology of the Anthropocene”, The Arctic University of Norway, The Norwegian Research Council / FRIPRO Toppforsk [member of the panel of external scholars]
 • 2018–2021 – międzynarodowy projekt “My Favourite Things: Material Culture Archives, Cultural Heritage and Meaning”, The Centre for Microhistorical Research at the Institute of History, University of Iceland, The Icelandic Research Fund [member of an International Advisory Panel]
 • 2019-2022 – Core Concepts of Historical Thinking – Fundacja Nauki Polskiej (FNP) – “TEAM grant” [uczestnik grantu]

TOWARZYSTWA NAUKOWE, ORGANIZACJE

 • od 2020 członek korespondent Polskiej Akademii Nauk
  • członek Komitetu Nauk o Kulturze PAN
  • członek Komitetu Nauk Historycznych PAN
 • 2020 przewodnicząca Komisji Teorii i Historii Historiografii oraz Metodologii Historii przy Komitecie Nauk Historycznych PAN
 • od 2015 Przewodnicząca „International Commission for the Theory and History of Historiography” (2010-2015 – szef programowy; 2005-2010 – skarbnik)
 • 2014-2016 członek rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki
 • od 2008 członek międzynarodowej fundacji “Imitatio. Integrating the Human Sciences”
 • Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
 • Towarzystwo Historiograficzne
 • Polskie Towarzystwo Historyczne

 

REDAKCJE PISM NAUKOWYCH

 • od 2002 członek Rady Redakcyjnej pisma “Storia della Soriografia” (Włochy)
 • od 2004 członek Rady Naukowej pisma “Frontiers of Historiography” (Chiny)
 • od 2005 członek Rady Redakcyjnej pisma: “Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки” (Ukraina)
 • od 2007 członek Rady Naukowej pisma “Journal of Interdisciplinary Crossroad” (Indie)
 • od 2009 członek Rady Redakcyjnej pisma „Historyka”
 • od 2011 członek Rady Redakcyjnej pisma “Porównania”
 • od 2012 członek Kolegium Redakcyjnego pisma “Teksty drugie”
 • od 2012 członek rady naukowej pisma „História da Historiografia” (Brazylia)
 • od 2012 członek rady redakcyjnej pisma „Journal of History & Thought” (Chiny)
 • od 2013 członek rady redakcyjnej pisma „Forum Historiae” (Czechy)
 • od 2013 członek rady naukowej „Białostockich Studiów Literaturoznawczych” (Polska)
 • od 2015 członek Rady Naukowej “Narracje o Zagładzie”
 • od 2016 członek Rady Naukowej “Norwegian Archaeological Review” (Norwegia)
 • od 2016 członek Rady Redakcyjnej „Artium Questiones” (Polska)
 • od 2018 członek Rady Redakcyjnej pisma „Dějiny – Teorie – Kritika” (Czechy)
 • od 2018 – członek rady naukowej pisma „Humanistyka i Przyrodoznawstwo”
 • 2020 – członek Komitetu Redakcyjnego pisma „Kwartalnik Historyczny”

 

od 2002 roku visiting associate professor, Stanford University (interdyscyplinarne seminaria na studiach doktoranckich w School of Humanities and Sciences, Stanford University z dziedziny porównawczej teorii nauk humanistycznych i społecznych), afiliacja z Department of Anthropology; od 2009 – research affiliate Forum on  Contemporary Europe; od 2009 – affiliated faculty of the Center for Russian, East European & Euroasian Studies (CREEES)

 

NAGRODY

 • 1999 – indywidualna nagroda Rektora UAM III stopnia (Encounters: Philosophy of History After Postmodernism. Virginia University Press, 1998)
 • 2000 – indywidualna nagroda Rektora UAM III stopnia (Mikrohistorie. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1999, wyd. I)
 • 2001 – indywidualna nagroda Rektora UAM III stopnia (Hayden White, Poetyka pisarstwa historycznego, red. Marek Wilczyński, Ewa Domańska. Kraków: Universitas, 2000, wyd. I)
 • 2007 – indywidualna nagroda Rektora UAM II stopnia (Historie niekonwencjonalne. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2006)
 • 2013 – nominacja do międzynarodowej nagrody “European Award for Excellence in Teaching in the Social Sciences and Humanities”.
 • 2013 – indywidualna nagroda Rektora UAM III stopnia (Historia egzystencjalna. Warszawa: PWN, 2012.)
 • 2013 – nominacja do nagrody im. Długosza za książkę Historia egzystencjalna.
 • 2017 – nagroda Rektora UAM I stopnia za osiągnięcia w pracy organizacyjnej
 • 2018 – nominacja do nagrody im. Jana Długosza za książkę Nekros. Wprowadzenie do ontologii martwego ciała (Wydawnictwo Naukowe PWN 2017)
 • 2018 – stypendium naukowe Rektora UAM za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej w roku 2017.