Książki

http://ewadomanska.pl/wp-content/uploads/2011/03/nekros.jpgNekros. Wprowadzenie do ontologii martwego ciała. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, ss. 370.

Spis treści oraz wprowadzenie

 

 

http://www.uamoderna.com/images/novi_publikacii/EvaDomanska/EvaDomanska.jpgHistoria egzystencjalna. Krytyczne studium narratywizmu i humanistyki zaangażowanej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, ss. 224.

Spis treści oraz wprowadzenie

więcej >>>

 

http://www.uamoderna.com/images/novi_publikacii/EvaDomanska/EvaDomanska.jpgЕва Доманська. Історія та сучасна гуманітаристика: дослідження з теорії знання про минуле. [Historia a współczesna humanistyka. Studia z teorii wiedzy o przeszłości], przeł. na ukraiński Volodymyr Sklokin]. Київ: Ніка-Центр, 2012, ss. 264.

Spis treści oraz wprowadzenie

 

 

Historie niekonwencjonalne. Refleksja o przeszłości w nowej humanistyce. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2006, ss. 323.

Pełny tekst książki dostępny na stronie Otwórz Książkę

 

 

Mikrohistorie: spotkania w międzyświatach. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1999, ss. 299; wydanie II uzupełnione i poprawione: Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2005, ss. 337.

Pełny tekst książki dostępny na stronie Otwórz Książkę

 

Redakcja książek

 

http://ewadomanska.pl/wp-content/uploads/2020/01/hayden_White_w_Polsce.jpg

Hayden White w Polsce: fakty, krytyka, recepcja, red. Ewa Domańska, Edward Skibiński, Paweł Stróżyk. Kraków: Universitas, 2019, ss. 368.

Spis treści oraz wprowadzenie

 

 

Jerzy Topolski, Teoretyczne problemy wiedzy historycznej. Antologia tekstów, wybrała, do druku przygotowała i wstępem opatrzyła Ewa Domańska. Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2016, ss. 346.

Spis treści

 

 

Historia – dziś. Teoretyczne problemy wiedzy o przeszłości, pod red. Ewy Domańskiej, Rafała Stobieckiego i Tomasza Wiślicza. Kraków: Universitas, 2014, ss. 416.

Spis treści oraz wprowadzenie

 

 

Hayden White, Przeszłość praktyczna, pod red. Ewy Domańskiej. Kraków: Universitas, 2014, ss. 314.

Spis treści oraz wprowadzenie

 

 

Robert Darnton, Wielka masakra kotów i inne epizody francuskiej historii kultury, przeł. Dorota Guzowska, red. naukowa Ewa Domańska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, ss. 336.

 

 

 

Natalie Zemon Davis, Powrót Martina Guerre’a, przeł. Przemysław Szulgit. Poznań: Zysk i S-ka, 2011, ss. 252.

 

 

 

Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki. Antologia. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2010, ss. 698.

Spis treści oraz wprowadzenie

 

 

[współredakcja z Mirosławem Lobą] French Theory w Polsce. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2010, ss. 486.

Spis treści oraz wprowadzenie

 

 

Hayden White, Proza historyczna, pod. red. Ewy Domańskiej. Kraków: Universitas, 2009, ss. 380

 

 

 

[współredakcja z Frankiem Ankersmitem i Hansem Kellnerem] Re-Figuring Hayden White. Stanford: Stanford University Press, 2009, ss. 400.

 

 

 

[współredakcja z Przemysławem Czaplińskim] Zagłada: współczesne problemy rozumienia i przedstawiania. Poznań: Wydawnictwo Poznańskich Studiów Polonistycznych, 2009, ss. 332.

 

 

 

Frank Ankersmit, Narracja, reprezentacja, doświadczenie. Studia z teorii historiografii, pod redakcją i ze wstępem Ewy Domańskiej. Kraków: Universitas, 2004, ss. 449.

 

 

 

Pamięć, etyka i historia. Angloamerykańska teoria historiografii lat dziewięćdziesiątych, pod red. Ewy Domańskiej. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2002, ss. 322.

 

 

 

[współredakcja Markiem Wilczyńskim] Hayden White, Poetyka pisarstwa historycznego. Kraków: Universitas, 2000, ss. 390. Wyd. II poprawione i uzupełnione, Kraków: Universitas, 2010, ss. 398.

 

 

 

Encounters: Philosophy of History After Postmodernism. Charlottesville and London: The University Press of Virginia, 1998, ss. 293.

波兰 ] 埃娃 · 多曼斯卡 :《 邂逅:后现代主义之后的历史哲学 》,彭刚译,北京:北京大学出版社,2007年12月。 ISBN : 9787301132982 。w języku chińskim: tłum. Peng Gang. Beijing: Peking University Press, 2007.

Философия история после постмодернизма: беседы с Х. Уайтом, Ф. Анкерсмитом, Дж. Топольски и др, [na język rosyjski tłum. Marina Kukartseva. Moskwa: KANON+, 2010, ss. 400.

Historia: o jeden świat za daleko? Wstęp, przekład i opracowanie Ewa Domańska. Poznań: IH UAM, 1997, 1999, ss. 134.

Pełen tekst książki