Organizacja życia naukowego

 1. Wykłady i seminaria gościnne “Prawa zmarłych”. Wydział Historyczny UAM, semestr zimowy 2016
 2. “Contemporary Art and the Future of History” (organizatorka Round Table 14). XXII Międzynarodowy Kongres Nauk Historycznych, 23-30 sierpnia 2015, Jinan, Chiny.
 3. Małgorzata Fidelis, “Wielka destabilizacja? Kultura młodzieżowa i światowe lata sześćdziesiąte w Polsce” – wykład mistrzowski – 10 grudnia 2014
 4. Paulla Ebron, “The Dialogue among Anthropologists and Historians on Philosophies of Histories” – master seminar – October 23, 2014
 5. Memorials in the Age of the Anthropocene – international conference – October 16-17, 2014
 6. Historia w kontekście posthumanistyki – XIX Powszechny Zjazd Historyków w Szczecinie – 17 września 2014
 7. Formy wyobraźni fantazmatycznej w badaniach przeszłości – konferencja, 30 maja 2014
 8. Jan Sowa – Fantomowe ciało króla – seminarium, 6 luty 2014
 9. Andrzej Paczkowski – “Akta Bezpieki – czym są, do czego (dziś) służą” – seminarium mistrzowskie, 3 grudnia 2013
 10. Jan Kieniewicz – “Ekohistoryk wobec wyzwań przyszłości” – wykład mistrzowski – 19 listopada 2013
 11. Bjørnar Olsen – “In Defense of Things Soiled and Broken” – wykład mistrzowski – 29 października 2013
 12. Violence and the Sacred in a Post-Secular Age: Challenges and Future Perspectives of Historical Theory – international conference – Poznań, 8 marca 2013
 13. Hayden White – “Sincerity, Authenticity, and Truth in Witness discourse” – seminarium mistrzowskie – 7 marca 2013
 14. Ryszard Nycz – “Tekst jako laboratorium” – seminarium mistrzowskie – 22 stycznia 2013
 15. Joanna Zylinska “Facebook to my? Etyka mediacji w kontekście posthumanistycznym“. Wykład gościnny – wtorek, 20 listopada 2012
 16. Amir Weiner “The KGB and Soviet Society“. Guest lecture – Thursday, November 15th, 2012
 17. Aleksandra Jasinska-Kania “Zmiana wartości Polaków na tle europejskim: Wyniki European Values Study 1990 – 1999 – 2008“. Seminarium gościnne – wtorek,16 października 2012
 18. Marcin Kula “Historia wychodzi na ulice… w stroju z kamienia“. Seminarium gościnne – wtorek, 16 października 2012
 19. Alicja Kusiak-Brownstein – wykłady gościnne – “Stan, płeć a formowanie się narodu w malarstwie Jana Matejki” – 3 stycznia 2012 / „W poszukiwaniu genealogii współczesnej historii kobiet w Polsce: Anglo-amerykańska historia kobiet „długiego wieku XIX-tego“ – 7 stycznia 2012.
 20. Q. Edward Wang – “A New Grand Narrative? – The Case of Global History” – guest lecture, October 25, 2011.
 21. Michael Onyebuchi Eze – guest lectures on Postcolonial Africa – Department of Anthropology and Department of History AMU, October 25-26, 2010
 22. Teoretyczne problemy wiedzy historycznej – interdyscyplinarna konferencja – Otwock, 23-24 września 2010
 23. The Rights of the Dead – round table – 21st Congress of Historical Sciences – 22-28 August 2010 – Amsterdam
 24. Hayden White – “Practical Past: Historiography, Literature, and Ethics” – wykład gościnny – 18 luty 2010
 25. Maciej Rynarzewski – Historia lokalna jako historia ratownicza – seminarium goscinne IH UAM – 10 grudnia 2009
 26. Theory of Assemblage (Theoretical Archaeology Group) – 1-3 May 2009 – Stanford Archaeology Center
 27. Dipesh Chakrabarty – “From Subaltern Studies to Provincializing Europe – wykład gościnny – 5 luty 2009
 28. Materializacja przeszłości – IH UAM – 19-20 luty 2009
 29. Andrzej Paczkowski – “Historyk dziejow najnowszych wśród źródeł” – seminarium gościnne w IH UAM – 22 stycznia 2009
 30. Raoul Eshelman – “Performatism and the End of Postmodernism” – wykład gościonny w IH UAM – 15 stycznia 2009
 31. Jacek Leociak – Fotografia i doświadczenia graniczne – seminaria gościnne w IH UAM – 17-19 listopada 2008
 32. French Theory w Polsce – interdyscyplinarna konferencja – Instytut Historii i Instytut Filologii Romanskiej UAM – 16-17 pazdziernik 2008
 33. Debra M. Castillo on Chicano Studies – guest seminar – Department of History, AMU 15.01.2008
 34. Neepa Acharya – “Reconstituting Banality: Ritual Sacrifice and Collective Identity” – guest seminar – Department of History, AMU 10.01.2008
 35. Zbigniew Libera – “Jak zrozumieć, że sztuka jest myśleniem?” – seminaria gościnne w IH UAM – 22-26.10.2007
 36. Zaglada: Wspolczesne sposoby rozumienia i przedstawiania, 1-2 marca 2007, Instytut Filologiii Polskiej i Instytut Historii UAM
 37. Hayden White’s lecture “Exile as Abjection: a Theme of Modernity“, Department of History, AMU 23.11.2006
 38. Piotr Filipkowski – “Oral history: miedzy badaniem przeszlosci a badaniem pamieci” – seminaria goscionne w IH UAM – 20-22.11.2006
 39. Ranjan Ghosh – “Hinduization, Representation and Discourse: Indian History in Perspective” – guest seminars in the Department of History, AMU, -27.02-3.03.2006
 40. Ian Hodder’s lecture “Arachaeology, Anthropology, History” – Department of History, AMU – 14.12.2005
 41. Hayden White’s lecture “The History-Memory Problem” – Department of History, AMU – 11.10.2005
 42. Frank Ankersmit‘s book promotion in Bookarest and lecture at the Department of History, AMU – 2-3.03.2005
 43. Edoardo Tortarolo – “Changing forms of censorship in early modern Western Europe” – guest seminars in the Department of History, AMU – 29.11-3.12.2004
 44. International conference: “Time, Space and the Evidence of Experience. Interdisciplinary Approaches to the Past” – 10.03.2000.
 45. The uses of history” (panel discussion: Hayden White, Hans Ulrich Gumbrecht, Jerzy Topolski, Tadeusz Slawek) – Department of History, AMU – 7-8.12.1998
 46. Poznanskie Seminaria Interdyscyplinarne/Poznan Interdisciplinary Seminars

Comments are closed.