Organizacja życia naukowego

 1. Rethinking Agency, Politics and Ethics in the Anthropocen (Unruly Heritage Workshop) – Poznań, 17-20 październik 2019
 2. Którędy do poznania przeszłości XX Powszechny Zjazd Historykow Polskich w Lublinie – 19 wrzesnia 2019
 3. Patxi Pérez Ramallo, Reading between the bones – seminarium gościnne – 12 marca 2019
 4. Héctor Hoyos, El cadáver Bolano – seminarium gościnne – Instytut Filologii Romańskiej UAM – 4 marca 2019
 5. Hayden White: perspektywa polska – ogólnopolska konferencja – Instytut Historii UAM – 1-2 marca 2019
 6. Amir Weiner, „The KGB: An Autobiography” – guest seminar – 18 luty 2019, Poznań
 7. Malgorzata Wosińska „Martwe ciało, jako podmiot sprawczy. Zarządzanie śmiercią w post-ludobójczej Rwandzie” – seminarium gościnne – 22 stycznia 2019, Poznań
 8. Andrzej Paczkowski, „Gomułka na 'spytkach’ w Moskwie. Czytanie dokumentu” – seminarium mistrzowski – 16 października 2018, Poznań
 9. Kalle Pihlainen, „Why we still need narrative theory of history” – guest seminar – January 11, 2018 – Poznań
 10. Jarosław Syrnyk, „Relacje polsko-ukraińskie w XX wieku, polityka historyczna i warsztat badawczy historyka” – seminarium mistrzowski – 4 grudnia 2018, Poznań
 11. Nowe perspektywy, teorie i metody w badaniach holokaustu i ludobójstw – seminarium – 6 październik 2017, Poznań
 12. Dariusz Kolodziejczyk, ” Wspaniałe stulecie. Imperium Osmańskie w czasach Sulejmana Wspaniałego” – wykład mistrzowski – 24 stycznia 2017
 13. Andrzej Leder – „Rewolucja w Polsce. Czym cechują się procesy rewolucyjne?” – wykład gościnny – 18 stycznia 2017
 14. Krzysztof Szwagrzyk – „Poszukiwania ofiar systemu komunistycznego lat 1944-1956” – wyklad mistrzowski – 17 stycznia 2017
 15. Jacek Wijaczka, „Polska – państwo bez stosów? Procesy o czary w Polsce w XVI-XVIII wieku„- wyklad mistrzowski – 8 listopad 2016
 16. Dziedzictwo niekonwencjonalne – Brama Poznania – 14-16 październik 2016
 17. Wykłady i seminaria gościnne „Prawa zmarłych”. Wydział Historyczny UAM, semestr zimowy 2016
 18. Naturalizing the Humanities. A View from the Analytical Philosophy of History – workshop – October 13, 2015 / Paul Roth – guest lecture
 19. „Contemporary Art and the Future of History” (organizatorka Round Table 14). XXII Międzynarodowy Kongres Nauk Historycznych, 23-30 sierpnia 2015, Jinan, Chiny.
 20. Małgorzata Fidelis, „Wielka destabilizacja? Kultura młodzieżowa i światowe lata sześćdziesiąte w Polsce” – wykład mistrzowski – 10 grudnia 2014
 21. Paulla Ebron, „The Dialogue among Anthropologists and Historians on Philosophies of Histories” – master seminar – October 23, 2014
 22. Memorials in the Age of the Anthropocene – international conference – October 16-17, 2014
 23. Historia w kontekście posthumanistyki – XIX Powszechny Zjazd Historyków w Szczecinie – 17 września 2014
 24. Formy wyobraźni fantazmatycznej w badaniach przeszłości – konferencja, 30 maja 2014
 25. Jan Sowa – Fantomowe ciało króla – seminarium, 6 luty 2014
 26. Andrzej Paczkowski – „Akta Bezpieki – czym są, do czego (dziś) służą” – seminarium mistrzowskie, 3 grudnia 2013
 27. Jan Kieniewicz – „Ekohistoryk wobec wyzwań przyszłości” – wykład mistrzowski – 19 listopada 2013
 28. Bjørnar Olsen – „In Defense of Things Soiled and Broken” – wykład mistrzowski – 29 października 2013
 29. Violence and the Sacred in a Post-Secular Age: Challenges and Future Perspectives of Historical Theory – international conference – Poznań, 8 marca 2013
 30. Hayden White – „Sincerity, Authenticity, and Truth in Witness discourse” – seminarium mistrzowskie – 7 marca 2013
 31. Ryszard Nycz – „Tekst jako laboratorium” – seminarium mistrzowskie – 22 stycznia 2013
 32. Joanna Zylinska „Facebook to my? Etyka mediacji w kontekście posthumanistycznym„. Wykład gościnny – wtorek, 20 listopada 2012
 33. Amir Weiner „The KGB and Soviet Society„. Guest lecture – Thursday, November 15th, 2012
 34. Aleksandra Jasinska-Kania „Zmiana wartości Polaków na tle europejskim: Wyniki European Values Study 1990 – 1999 – 2008„. Seminarium gościnne – wtorek,16 października 2012
 35. Marcin Kula „Historia wychodzi na ulice… w stroju z kamienia„. Seminarium gościnne – wtorek, 16 października 2012
 36. Alicja Kusiak-Brownstein – wykłady gościnne – „Stan, płeć a formowanie się narodu w malarstwie Jana Matejki” – 3 stycznia 2012 / „W poszukiwaniu genealogii współczesnej historii kobiet w Polsce: Anglo-amerykańska historia kobiet „długiego wieku XIX-tego“ – 7 stycznia 2012.
 37. Q. Edward Wang – „A New Grand Narrative? – The Case of Global History” – guest lecture, October 25, 2011.
 38. Michael Onyebuchi Eze – guest lectures on Postcolonial Africa – Department of Anthropology and Department of History AMU, October 25-26, 2010
 39. Teoretyczne problemy wiedzy historycznej – interdyscyplinarna konferencja – Otwock, 23-24 września 2010
 40. The Rights of the Dead – round table – 21st Congress of Historical Sciences – 22-28 August 2010 – Amsterdam
 41. Hayden White – „Practical Past: Historiography, Literature, and Ethics” – wykład gościnny – 18 luty 2010
 42. Maciej Rynarzewski – Historia lokalna jako historia ratownicza – seminarium goscinne IH UAM – 10 grudnia 2009
 43. Theory of Assemblage (Theoretical Archaeology Group) – 1-3 May 2009 – Stanford Archaeology Center
 44. Dipesh Chakrabarty – „From Subaltern Studies to Provincializing Europe – wykład gościnny – 5 luty 2009
 45. Materializacja przeszłości – IH UAM – 19-20 luty 2009
 46. Andrzej Paczkowski – „Historyk dziejow najnowszych wśród źródeł” – seminarium gościnne w IH UAM – 22 stycznia 2009
 47. Raoul Eshelman – „Performatism and the End of Postmodernism” – wykład gościonny w IH UAM – 15 stycznia 2009
 48. Jacek Leociak – Fotografia i doświadczenia graniczne – seminaria gościnne w IH UAM – 17-19 listopada 2008
 49. French Theory w Polsce – interdyscyplinarna konferencja – Instytut Historii i Instytut Filologii Romanskiej UAM – 16-17 pazdziernik 2008
 50. Debra M. Castillo on Chicano Studies – guest seminar – Department of History, AMU 15.01.2008
 51. Neepa Acharya – „Reconstituting Banality: Ritual Sacrifice and Collective Identity” – guest seminar – Department of History, AMU 10.01.2008
 52. Zbigniew Libera – „Jak zrozumieć, że sztuka jest myśleniem?” – seminaria gościnne w IH UAM – 22-26.10.2007
 53. Zaglada: Wspolczesne sposoby rozumienia i przedstawiania, 1-2 marca 2007, Instytut Filologiii Polskiej i Instytut Historii UAM
 54. Hayden White’s lecture „Exile as Abjection: a Theme of Modernity„, Department of History, AMU 23.11.2006
 55. Piotr Filipkowski – „Oral history: miedzy badaniem przeszlosci a badaniem pamieci” – seminaria goscionne w IH UAM – 20-22.11.2006
 56. Ranjan Ghosh – „Hinduization, Representation and Discourse: Indian History in Perspective” – guest seminars in the Department of History, AMU, -27.02-3.03.2006
 57. Ian Hodder’s lecture „Arachaeology, Anthropology, History” – Department of History, AMU – 14.12.2005
 58. Hayden White’s lecture „The History-Memory Problem” – Department of History, AMU – 11.10.2005
 59. Frank Ankersmit’s book promotion in Bookarest and lecture at the Department of History, AMU – 2-3.03.2005
 60. Edoardo Tortarolo – „Changing forms of censorship in early modern Western Europe” – guest seminars in the Department of History, AMU – 29.11-3.12.2004
 61. International conference: „Time, Space and the Evidence of Experience. Interdisciplinary Approaches to the Past” – 10.03.2000.
 62. The uses of history” (panel discussion: Hayden White, Hans Ulrich Gumbrecht, Jerzy Topolski, Tadeusz Slawek) – Department of History, AMU – 7-8.12.1998
 63. Poznanskie Seminaria Interdyscyplinarne/Poznan Interdisciplinary Seminars